Pressmeddelanden


Invest in green technology


Delårsrapport för första kvartalet 2021

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på...

Read More
Publicering av årsredovisning 2020

ELLWEE  AB publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2020....

Read More
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELLWEE AB (PUBL)

Aktieägarna i ELLWEE AB (publ), org. nr 559213-3739 ("Bolaget") kallas härmed till...

Read More
ELLWEE säkrar lånefinansiering om totalt 20 MSEK

ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) har avtalat med Formue Nord...

Read More
ELLWEE TECKNAR AVTAL MED DISTRIBUTÖR I SPANIEN

ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) tecknar ett 2-årigt distributionsavtal med...

Read More