Pressmeddelanden


Invest in green technology


Publicering av årsredovisning 2021

[mfn_before_post] ELLWEE  AB publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret...

Read More
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELLWEE AB (PUBL)

Aktieägarna i ELLWEE AB (publ), org. nr 559213-3739 ("Bolaget") kallas härmed till...

Read More
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ELLWEE AB (PUBL)

Aktieägarna i ELLWEE AB (publ), org. nr 559213-3739 ("Bolaget") kallas härmed till...

Read More
Bokslutskommuniké 2021

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på...

Read More
ELLWEE ingår avtal om att förvärva Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB

ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) har idag, via Bolagets helägda...

Read More