ELLWEE TECKNAR AVTAL MED DISTRIBUTÖR FÖR DEN DANSKA MARKNADEN

ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) tecknar ett 2-årigt distributionsavtal med...

Read More
ELLWEE TECKNAR AVTAL MED DISTRIBUTÖR I VIRGINIA, USA

ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) tecknar ett 2-årigt distributionsavtal med...

Read More
Kommuniké från årsstämman 2021 i Ellwee AB (publ)

Årsstämman i Ellwee (publ), 559212-3739, (”Bolaget”) ägde rum idag den 7 maj 2021....

Read More
Delårsrapport för första kvartalet 2021

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på...

Read More
Publicering av årsredovisning 2020

ELLWEE  AB publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2020....

Read More
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELLWEE AB (PUBL)

Aktieägarna i ELLWEE AB (publ), org. nr 559213-3739 ("Bolaget") kallas härmed till...

Read More
ELLWEE TECKNAR AVTAL MED DISTRIBUTÖR I SPANIEN

ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) tecknar ett 2-årigt distributionsavtal med...

Read More
ELLWEE TECKNAR AVTAL MED DISTRIBUTÖR I SVERIGE

ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) tecknar ett 2-årigt distributionsavtal med...

Read More
ELLWEE tecknar avtal med distributör i Kanada

ELLWEE AB (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) etablerar sig på den kanadensiska marknaden...

Read More
ELLWEEs erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North den 19 januari

ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av...

Read More