KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ELLWEE AB (publ)

Aktieägarna i ELLWEE AB (publ), org. nr 559213-3739 ("Bolaget") kallas härmed till...

Read More
ELLWEE förvärvar Upplands Bilforum Fritid, en ledande återförsäljare av rekreationsfordon

ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) har idag, via Bolagets helägda...

Read More
ELLWEE TECKNAR AVTAL MED DISTRIBUTÖR I KANSAS

ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) tecknar ett 2-årigt distributionsavtal med...

Read More
ELLWEE TECKNAR AVTAL MED DISTRIBUTÖR I FÖRENADE ARABEMIRATEN OCH SAUDIARABIEN

ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) tecknar ett 2,5-årigt distributionsavtal med...

Read More
Andra kvartalet samt halvårsrapport 2021

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på...

Read More
Andra kvartalet samt halvårsrapport 2021

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på...

Read More
Kommuniké från årsstämman 2021 i Ellwee AB (publ)

Årsstämman i Ellwee (publ), 559212-3739, (”Bolaget”) ägde rum idag den 7 maj 2021....

Read More
Delårsrapport för första kvartalet 2021

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på...

Read More
Publicering av årsredovisning 2020

ELLWEE  AB publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2020....

Read More
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELLWEE AB (PUBL)

Aktieägarna i ELLWEE AB (publ), org. nr 559213-3739 ("Bolaget") kallas härmed till...

Read More
ELLWEE säkrar lånefinansiering om totalt 20 MSEK

ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) har avtalat med Formue Nord...

Read More