Image

Ny VD och koncernchef för ELLWEE AB (publ.)

December 7, 2021

Styrelsen har utsett Jim Larsson till ny VD och koncernchef för ELLWEE AB (publ.) med tillträdesdag 1:e januari 2022. Nuvarande VD, Håkan Kjellqvist kommer fortsatt ansvara för ELLWEE:s satsning inom MPVs (multi-purpose-vehicles).

ELLWEE har antagit en ny strategi som bl a innefattar en breddad verksamhet samt förvärv och i samband med detta rekryterat en ny VD. Jim Larsson verkar idag som ELLWEEs CFO och har god erfarenhet av investeringar och förvärv från tidigare anställningar både som VD och CFO. Jim har tidigare verkat i både mindre privata tillväxtbolag såväl som i större publika bolag, främst som konsult inom finans eller management.

Det är ett naturligt nästa steg i ELLWEEs utveckling att ha en tydligare finansiell och transaktionsinriktad VD där vi sett Jim som ett självklart val till rollen. Han har i samband med förvärvet av Upplands bilforum fritid för drygt en månad sedan redan gett oss en inblick i om vad han kan bidra med till ELLWEE. Håkan Kjellqvist kommer fortsatt att driva bolagets satsning inom golffordon och street legal-utveckling och försäljning därav, vilket vi ser som en mycket stor styrka för bolaget säger styrelseordförande Hans Linnarson.

Jag är tacksam för det förtroende som styrelsen gett mig och tar med stor entusiasm mig an uppgiften. Jag hoppas och tror att jag kan ta stor nytta av min erfarenhet inom utveckling av tillväxtbolag och därmed bidra till att leverera värde till ELLWEEs aktieägare säger Jim Larsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Linnarson
Styrelseordförande

Mobiltelefon: +46 (0)706 07 78 75