Image

ELLWEE säkrar lånefinansiering om totalt 20 MSEK

March 22, 2021

ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) har avtalat med Formue Nord Markedsneutral A/S om en lånefinansiering om totalt 20 MSEK i syfte att säkerställa Bolagets expansionsplaner under 2021. ELLWEE erhåller initialt en nettolikvid om 15 MSEK med möjlighet till ytterligare 5 MSEK. Den säkrade lånefinansieringen innebär att Bolaget inte är beroende av eventuell likvid från teckningsoptioner av serie TO1 med lösen under maj 2021. Låneavtalet ingicks den 22 mars 2021 och löper fram till och med den 17 december 2021. Lånet har upphandlats till marknadsmässiga villkor.

VD Håkan Kjellqvist kommenterar:
– Lånefinansieringen ger oss arbetsro och betyder att vi inte är beroende av expansionskapital från kommande optionslösen i maj. Nu kan vi fullt fokusera på att möta den ökade efterfrågan samt leverera över 500 fordon under 2021.

Rådgivare
Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare i samband med transaktionen