Image

ELLWEE marknadsför och säljer sina produkter via Amazon.com

November 26, 2021

ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) kommer inom kort att börja marknadsföra sina produkter via Amazon på den nordamerikanska marknaden, med start i USA.

ELLWEE har enligt villkoren rätt att marknadsföra sina produkter via Amazon på den nordamerikanska marknaden och blir därmed tillgänglig för både företagskunder såväl som privatkunder i Nordamerika. Villkoren som tecknats innebär att ELLWEE marknadsförs via Amazon där affärsrelationen och leveranserna är mellan kund och ELLWEE.

Genom att ELLWEE finns på amazon.com möjliggörs en exponering mot de i genomsnitt 197 miljoner besökare som besöker amazon.com varje månad. Enligt branschsiffror är Amazon den ledande e-handeln i USA med en omsättning nära 386 miljarder US-dollar under 2020.

Genom att vi kan marknadsföra oss via Amazon tar vi ytterligare ett steg i vår närvaro i Nordamerika och gör oss samtidigt tillgängliga för privatkunder. Marknadsföring via Amazon är en marknadsföringskanal som vi inte ser att våra huvudkonkurrenter använder idag, så det ska bli intressant att se vad detta samarbete innebär för oss säger ELLWEEs VD, Håkan Kjellqvist.”