Image

ELLWEE har slutfört förvärvet av Upplands Bilforum Fritid

November 1, 2021

ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av Upplands Bilforum Fritid. Tillträdet ägde rum i enlighet med det avtal ELLWEE tecknat om förvärvet av Upplands Bilforum Fritid som offentliggjordes den 26 oktober 2021.

Upplands Bilforum Fritid är en växande och lönsam återförsäljare av välkända varumärken inom rekreationsfordon såsom husbilar och husvagnar. Förvärvet är det första i ELLWEEs nya förvärvsstrategi, med ambitionen att förvärva fler regionala distributionskanaler, vilket ger stora möjligheter i utveckling av produktstrategi.

I enlighet med villkoren för förvärvet som offentliggjordes den 26 oktober 2021 består köpeskillingen delvis i form av 9 009 009 vederlagsaktier i ELLWEE motsvarande 10 MSEK till en teckningskurs om 1,11 per aktie, motsvarande den volymriktade genomsnittskursen för ELLWEEs aktier på Nasdaq First North Growth Market under de tjugo (20) handelsdagar som närmast föregick dagen för ingåendet av förvärvsavtalet.

Efter förvärvet uppgår antalet aktier i ELLWEE till 79 415 768, med beaktande av den riktade nyemission som genomfördes den 26 oktober 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jim Larsson
CFO
Mobiltelefon: +46 702 100 671