Image

ELLWEE har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

January 14, 2021

Nasdaq Stockholm AB har idag den 14 januari godkänt ELLWEE AB:s (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 respektive TO2 på Nasdaq First North Growth Market.

Handel av aktier och teckningsoptioner i ELLWEE kommer inledas tisdagen den 19 januari 2021 under kortnamnet ELLWEE.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser
Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till ELLWEEs Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Kjellqvist, VD ELLWEE AB
E-post: hakan.kjellqvist@ellwee.com
Telefon: +46 (0) 520 528 910

Om ELLWEE
ELLWEE AB (publ) grundades 2019. År 2020 förvärvade bolaget verksamhet inklusive varumärket ELLWEE som grundades år 2015.

ELLWEE utvecklar, tillverkar och säljer fyrhjuliga flerfunktionsfordon (eng: multi-purpose vehicle). Bolaget inriktar primärt försäljningen mot golfanläggningar och s.k. gated communities, med ambition att i framtiden bredda marknadsgruppen.

ELLWEE har ett dotterbolag i Florida, USA, ELLWEE INC.

För mer information, se ELLWEEs hemsida www.ellwee.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se