Ny VD och koncernchef för ELLWEE AB (publ.)

Styrelsen har utsett Jim Larsson till ny VD och koncernchef för ELLWEE AB (publ.) med...

Read More
Kommuniké från extra bolagsstämma i ELLWEE AB (publ)

Extra bolagsstämman i ELLWEE (publ), 559213–3739, (”Bolaget”) ägde rum idag den...

Read More
ELLWEE marknadsför och säljer sina produkter via Amazon.com

ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) kommer inom kort att börja marknadsföra sina...

Read More
Tredje kvartalet 2021

Delårsrapport 2021 [...]Read...

Read More
ELLWEE har slutfört förvärvet av Upplands Bilforum Fritid

ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av...

Read More
ELLWEE TECKNAR AVTAL MED DISTRIBUTÖR i RYSSLAND

ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) tecknar ett 2-årigt distributionsavtal med...

Read More
Ny VD och koncernchef för ELLWEE AB (publ.)

Styrelsen har utsett Jim Larsson till ny VD och koncernchef för ELLWEE AB (publ.) med...

Read More
Kommuniké från extra bolagsstämma i ELLWEE AB (publ)

Extra bolagsstämman i ELLWEE (publ), 559213–3739, (”Bolaget”) ägde rum idag den...

Read More
Tredje kvartalet 2021

Delårsrapport 2021 [...]Read...

Read More
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ELLWEE AB (publ)

Aktieägarna i ELLWEE AB (publ), org. nr 559213-3739 ("Bolaget") kallas härmed till...

Read More
ELLWEE förvärvar Upplands Bilforum Fritid, en ledande återförsäljare av rekreationsfordon

ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) har idag, via Bolagets helägda...

Read More