Ny VD och koncernchef för ELLWEE AB (publ.)

Styrelsen har utsett Jim Larsson till ny VD och koncernchef för ELLWEE AB (publ.) med...

Read More
Kommuniké från extra bolagsstämma i ELLWEE AB (publ)

Extra bolagsstämman i ELLWEE (publ), 559213–3739, (”Bolaget”) ägde rum idag den...

Read More
Tredje kvartalet 2021

Delårsrapport 2021 [...]Read...

Read More
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ELLWEE AB (publ)

Aktieägarna i ELLWEE AB (publ), org. nr 559213-3739 ("Bolaget") kallas härmed till...

Read More
ELLWEE förvärvar Upplands Bilforum Fritid, en ledande återförsäljare av rekreationsfordon

ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) har idag, via Bolagets helägda...

Read More