INVESTOR RELATIONS


Invest in green technology

Om bolaget


ELLWEE AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 26 juli 2019. ELLWEEs verksamhet bedrivs enligt svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Trollhättans kommun.


ELLWEE TECKNAR AVTAL MED DISTRIBUTÖR I SPANIEN

ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) tecknar ett 2-årigt...

Read More
ELLWEE TECKNAR AVTAL MED DISTRIBUTÖR I SVERIGE

ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) tecknar ett 2-årigt...

Read More
ELLWEE tecknar avtal med distributör i Kanada

ELLWEE AB (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) etablerar sig på den kanadensiska...

Read More

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve our data storage policy to comply with GDPR.