INVESTOR RELATIONS


Invest in green technology

Om bolaget


ELLWEE AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 26 juli 2019. ELLWEEs verksamhet bedrivs enligt svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Trollhättans kommun.


ELLWEE TECKNAR AVTAL MED DISTRIBUTÖR I KANSAS

ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) tecknar ett 2-årigt...

Read More
ELLWEE TECKNAR AVTAL MED DISTRIBUTÖR I FÖRENADE ARABEMIRATEN OCH SAUDIARABIEN

ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) tecknar ett 2,5-årigt...

Read More
Andra kvartalet samt halvårsrapport 2021

Detta är en sammanfattning, den fullständiga rapporten finns tillgänglig på...

Read More

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve our data storage policy to comply with GDPR.