INVESTOR RELATIONS


Invest in green technology

Om bolaget


ELLWEE AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 26 juli 2019. ELLWEEs verksamhet bedrivs enligt svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Trollhättans kommun.


Ny VD och koncernchef för ELLWEE AB (publ.)

Styrelsen har utsett Jim Larsson till ny VD och koncernchef för ELLWEE AB...

Read More
Kommuniké från extra bolagsstämma i ELLWEE AB (publ)

Extra bolagsstämman i ELLWEE (publ), 559213–3739, (”Bolaget”) ägde rum...

Read More
ELLWEE marknadsför och säljer sina produkter via Amazon.com

ELLWEE AB (”ELLWEE eller ”Bolaget”) kommer inom kort att börja...

Read More

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve our data storage policy to comply with GDPR.