INVESTOR RELATIONS


Invest in green technology

Om bolaget


ELLWEE AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 26 juli 2019. ELLWEEs verksamhet bedrivs enligt svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Trollhättans kommun.


Publicering av årsredovisning 2021

[mfn_before_post] ELLWEE  AB publicerade idag årsredovisningen för...

Read More
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELLWEE AB (PUBL)

Aktieägarna i ELLWEE AB (publ), org. nr 559213-3739 ("Bolaget") kallas härmed...

Read More
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ELLWEE AB (PUBL)

Aktieägarna i ELLWEE AB (publ), org. nr 559213-3739 ("Bolaget") kallas härmed...

Read More
[mfn_subscription_widget privacy_policy="https://ellwee.com/privacy-policy/" lang="auto" langs="sv,en" showlangs="1" showtypes="1"]