INVESTOR RELATIONS


Invest in green technology

Om bolaget


ELLWEE AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 26 juli 2019. ELLWEEs verksamhet bedrivs enligt svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Trollhättans kommun.


Publicering av årsredovisning 2020

ELLWEE  AB publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2020....

Read More
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELLWEE AB (PUBL)

Aktieägarna i ELLWEE AB (publ), org. nr 559213-3739 ("Bolaget") kallas härmed...

Read More
ELLWEE säkrar lånefinansiering om totalt 20 MSEK

ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”) har avtalat med Formue Nord...

Read More

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve our data storage policy to comply with GDPR.