Bolagsordning


Invest in green technology

Bolagsstyrning


ELLWEE AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 26 juli 2019. ELLWEEs verksamhet bedrivs enligt svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Trollhättans kommun.


Bolagsordning


Klicka här för att ladda ner bolagsordningen.


Styrelse


Oberoende i förhållande till
NamnBefattningBolaget och dess ledningstörre aktieägare
Hans LinnarsonStyrelseordförandeJaJa
Håkan KjellqvistStyrelseledamot, VDNejJa
Alexander SchoeneckStyrelseledamotJaJa
Christian RiddarboStyrelseledamotJaJa

Hans Linnarson (styrelseordförande sedan 2020)

Född: 1952

Utbildning och erfarenhet: Hans Linnarson har en utbildning som elektronikingenjör och innehar en fil kand examen. Hans Linnarson har även erfarenhet från olika VD-uppdrag och var tidigare VD, koncernchef och styrelseledamot för Husqvarna AB (publ).

Övriga pågående uppdrag: Hans Linnarson är styrelseordförande i Nibe Industrier AB, Scandbio AB, Hörberg Petersson Tronic AB och N.P. Nilssons Trävaruaktiebolag, samt styrelsemedlem i Eolus Vind AB (publ), Zinkteknik i Bredaryd Aktiebolag, Nordiska Plast AB och Inission AB.

Eget och närståendes innehav: 300 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie B

Håkan Kjellqvist (styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2020)

Född: 1959

Utbildning och erfarenhet: Håkan Kjellqvist har studerat ekonomi, samt sälj- och marknadsutbildning. Han har även erfarenhet från tidigare befattningar i ledningsgrupp för Range Servant AB Sverige, det amerikanska dotterbolaget Range Servant America och i Svensk Elbilsutveckling AB.

Övriga pågående uppdrag: –

Eget och närståendes innehav: 623 320 aktier och 500 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie A

Alexander Schoeneck (styrelseledamot sedan 2020)

Född: 1983

Utbildning och erfarenhet: Alexander Schoeneck har arbetat som professionell investerare på heltid sedan 2016.

Övriga pågående uppdrag: Alexander Schoeneck är styrelseledamot tillika verkställande direktör i JJV Invest AB, styrelseledamot i Corpura Holding AB, Corpura Fondkommission AB samt styrelsesuppleant i Campingstugan Invest AB.

Eget och närståendes innehav: 1 418 191 aktier och 300 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie B

Christian Riddarbo (styrelseledamot sedan 2020)

Född: 1979

Utbildning och erfarenhet: Christian Riddarbo har en juristkandidatexamen från Göteborgs universitet och arbetar som advokat på Advokatfirman Vinge KB. Han har även erfarenhet från tidigare styrelseuppdrag i Fortinova Fastigheter AB (publ).

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Omvida AB och Corpura Fondkommission AB, samt styrelseledamot i Bröderna Hanssons Export Göteborg AB.

Eget och närståendes innehav: 300 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie B

Ledande befattningshavare


Håkan Kjellqvist (Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2020)

Se under avsnittet ”Styrelse” ovan.


Jim Larsson (CFO sedan 2020)

Född: 1977

Utbildning och erfarenhet: Jim Larsson är utbildad maskiningenjör och civilekonom. Han har arbetat med ekonomirelaterade frågor sedan 2001.

Övriga pågående uppdrag: Jim Larsson är styrelseordförande i Sparkyield AB, styrelseledamot i Monent Group AB, Monent S1 AB, Monent S2 AB, styrelseledamot tillika verkställande direktör i Monent AB samt styrelsesuppleant i JRL hem AB.

Eget och närståendes innehav: 415 500 aktier och 400 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie A


Patrik Kambo (Produktionschef sedan 2021)

Född: 1970

Utbildning och erfarenhet: Patrik har mellan 2012-2021 arbetat inom TechROi Engineering AB som bl a Quality, Prototype & Design Center Manager. Dessförinnan har Patrik arbetat på bl.a. Combitech och SAAB Automobile.

Övriga pågående uppdrag: –

Eget och närståendes innehav: 150 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2021/2024