Bolagsordning


Invest in green technology

Bolagsstyrning


ELLWEE AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 26 juli 2019. ELLWEEs verksamhet bedrivs enligt svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Trollhättans kommun.


Bolagsordning


Klicka här för att ladda ner bolagsordningen.


Bolagsstämmor


Årsstämma 2021


Kallelsen
Årsredovisning
Fullständigt förslag till beslut om införande av nytt incitamentsprogram för anställda samt beslut om överlåtelse av teckningsoptioner
Formulär för poströstning
Fullmaktsformulär

Styrelse


Oberoende i förhållande till
NamnBefattningBolaget och dess ledningstörre aktieägare
Hans LinnarsonStyrelseordförandeJaJa
Håkan KjellqvistStyrelseledamot, VDNejJa
Alexander SchoeneckStyrelseledamotJaJa
Christian RiddarboStyrelseledamotJaJa

Hans Linnarson (styrelseordförande sedan 2020)

Född: 1952

UUtbildning och erfarenhet: Hans Linnarson har en utbildning som elektronikingenjör och innehar en fil kand examen. Hans Linnarson har även erfarenhet från olika VD-uppdrag och var tidigare VD, koncernchef och styrelseledamot för Husqvarna AB (publ).

Övriga pågående uppdrag: Hans Linnarson är styrelseordförande i Nibe Industrier AB, Scandbio AB, Hörberg Petersson Tronic AB och N.P. Nilssons Trävaruaktiebolag, samt styrelsemedlem i Eolus Vind AB (publ), Zinkteknik i Bredaryd Aktiebolag, Nordiska Plast AB och Inission AB.

Eget och närståendes innehav: 300 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie B

Håkan Kjellqvist (styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2020)

Född: 1959

Utbildning och erfarenhet: Håkan Kjellqvist har studerat ekonomi, samt sälj och marknadsutbildning. Han har även erfarenhet från tidigare befattningar i ledningsgrupp för Range Servant AB Sverige, det amerikanska dotterbolaget Range Servant America och i Svensk Elbilsutveckling AB.

Övriga pågående uppdrag: –

Eget och närståendes innehav: 623 320 aktier och 500 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie A

Alexander Schoeneck (styrelseledamot sedan 2020)

Född: 1983

Utbildning och erfarenhet: Alexander Schoeneck har arbetat som professionell investerare på heltid sedan 2016.

Övriga pågående uppdrag: Alexander Schoeneck är styrelseledamot tillika verkställande direktör i JJV Invest AB, styrelseledamot i Corpura Holding AB, Corpura Fondkommission AB samt styrelsesuppleant i Campingstugan Invest AB.

Eget och närståendes innehav: 1 418 191 aktier och 300 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie B

Christian Riddarbo (styrelseledamot sedan 2020)

Född: 1979

Utbildning och erfarenhet: Christian Riddarbo har en juristkandidatexamen från Göteborgs universitet och arbetar som advokat på Advokatfirman Vinge KB. Han har även erfarenhet från tidigare styrelseuppdrag i Fortinova Fastigheter AB (publ).

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Omvida AB och Corpura Fondkommission AB, samt styrelseledamot i Bröderna Hanssons Export Göteborg AB.

Eget och närståendes innehav: 300 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie B


Ledande befattningshavare


Håkan Kjellqvist (Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2020)

Se under avsnittet ”Styrelse” ovan.


Jim Larsson (CFO sedan 2020)

Född: 1977

Utbildning och erfarenhet: Jim Larsson är utbildad maskiningenjör och civilekonom. Han har arbetat med ekonomirelaterade frågor sedan 2001.

Övriga pågående uppdrag: Jim Larsson är styrelseordförande i Sparkyield AB, styrelseledamot i Monent Group AB, Monent S1 AB, Monent S2 AB, styrelseledamot tillika verkställande direktör i Monent AB samt styrelsesuppleant i JRL hem AB.

Eget och närståendes innehav: 415 500 aktier och 400 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie A


Klas Norlenius (Produktionschef sedan 2020)

Född: 1973

Utbildning och erfarenhet: Klas Norlenius har arbetat som designingenjör på Combitech AB mellan 2012 och 2018, samt som produktionschef för Svensk Elbilsutveckling AB mellan 2018 och 2020.

Övriga pågående uppdrag: –

Eget och närståendes innehav: 100 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie A


Certified Adviser


Eminova Fondkommission
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 Stockholm