Bolagsordning


Invest in green technology

Bolagsstyrning


ELLWEE AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 26 juli 2019. ELLWEEs verksamhet bedrivs enligt svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Trollhättans kommun.


Bolagsstämma


Ordinarie bolagsstämma (Årsstämma) 2022-03-10. Mer information kommer.


Extra bolagsstämma 2021-11-26

Klicka här för kallelsen till en extra bolagsstämma.
Klicka här för att ladda ner fullständiga beslutsförslag.
Klicka här för att ladda ner styrelsens redogörelse.
Klicka här för att ladda ner revisorns yttrande.
Klicka här för att ladda ner fullmaktsformulär.


Bolagsordning


Klicka här för att ladda ner bolagsordningen.


Styrelse


Oberoende i förhållande till
Namn Befattning Bolaget och dess ledning större aktieägare
Hans Linnarson Styrelseordförande Ja Ja
Håkan Kjellqvist Styrelseledamot Nej Ja
Alexander Schoeneck Styrelseledamot Ja Ja
Christian Riddarbo Styrelseledamot Ja Ja

Hans Linnarson (styrelseordförande sedan 2020)

Född: 1952

Utbildning och erfarenhet: Hans Linnarson har en utbildning som elektronikingenjör och innehar en fil kand examen. Hans Linnarson har även erfarenhet från olika VD-uppdrag och var tidigare VD, koncernchef och styrelseledamot för Husqvarna AB (publ).

Övriga pågående uppdrag: Hans Linnarson är styrelseordförande i Nibe Industrier AB, Scandbio AB, Hörberg Petersson Tronic AB och N.P. Nilssons Trävaruaktiebolag, samt styrelsemedlem i Eolus Vind AB (publ), Zinkteknik i Bredaryd Aktiebolag, Nordiska Plast AB och Inission AB.

Eget och närståendes innehav: 300 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie B


Håkan Kjellqvist (styrelseledamot sedan 2020)

Född: 1959

Håkan Kjellqvist har studerat ekonomi, samt sälj- och marknadsutbildning. Han har även erfarenhet från tidigare befattningar i ledningsgrupp för Range Servant AB Sverige, det amerikanska dotterbolaget Range Servant America och i Svensk Elbilsutveckling AB.

Övriga pågående uppdrag: -

Eget och närståendes innehav: 623 320 aktier och 500 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie A


Alexander Schoeneck (styrelseledamot sedan 2020)

Född: 1983

Utbildning och erfarenhet: Alexander Schoeneck har arbetat som professionell investerare på heltid sedan 2016.

Övriga pågående uppdrag: Alexander Schoeneck är styrelseledamot tillika verkställande direktör i JJV Invest AB, styrelseledamot i Corpura Holding AB, Corpura Fondkommission AB samt styrelsesuppleant i Campingstugan Invest AB.

Eget och närståendes innehav: 1 418 191 aktier och 300 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie B


Christian Riddarbo (styrelseledamot sedan 2020)

Född: 1979

Utbildning och erfarenhet: Christian Riddarbo har en juristkandidatexamen från Göteborgs universitet och arbetar som advokat på Advokatfirman Vinge KB. Han har även erfarenhet från tidigare styrelseuppdrag i Fortinova Fastigheter AB (publ).

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Omvida AB och Corpura Fondkommission AB, samt styrelseledamot i Bröderna Hanssons Export Göteborg AB.

Eget och närståendes innehav: 300 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie B


Ledande befattningshavare


Jim Larsson (CEO sedan 2022)

Född: 1977

Utbildning och erfarenhet: Jim Larsson är utbildad maskiningenjör och civilekonom. Han har arbetat med management- och ekonomirelaterade frågor sedan 2001.

Övriga pågående uppdrag: Jim Larsson är styrelseordförande i Sparkyield AB, styrelseledamot i Monent Group AB, Monent S1 AB, Monent S2 AB, EW Fritid AB, styrelseledamot tillika verkställande direktör i Monent AB samt styrelsesuppleant i JRL hem AB och ELLWEE Distribution AB.

Eget och närståendes innehav: 415 500 aktier och 400 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023 av serie A